Address: 69 Bach Dang Street, Ward 2,Tan Binh District, HCMC | Holine: +84 936.049.679 | Email: info@lkvsolutions.com

Black & White Photography Magazine

Black & White Photography Magazine

Tapchitrangden.com là trang thông tin tổng hợp về thiết bị và công nghệ ngành ảnh. Trang web còn giới thiệu các hoạt động và sản phẩm của công ty chủ quản. Thông qua đó, Chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm từ người sử dụng, những hướng dẫn cần thiết của những chuyên gia, cũng như cung cấp thông tin kỹ thuật hữu ích từ nhà sản xuất đến với cộng đồng người dùng máy ảnh Việt Nam.

Thiết kế web nhiếp ảnh - Tapchitrangden.com

LKV Solutions

Customer Care & Consulting

 • Phạm Trường Giang - LKV Solution

  Mr. Giang

  Phone: +84 936.049.679

  info@lkvsolutions.com

 • Nguyen Van Su - LKV Soluttions

  Mr. John

  Phone: +84 985 850 122

  sunguyen@lkvsolutions.com

 • Ms: Thao 

  Phone: +84 936 049 679

  info@lkvsolutions.com

 • Mr. Ngan

  Phone: +84 936 049 679

  info@lkvsolutions.com

 • Trần Viết Thanh - LKV Solution

  Mr. Thanh

  Phone: +84 937 436 444

  thanhtv@lkvsolutions.com