Address: 69 Bach Dang Street, Ward 2,Tan Binh District, HCMC | Holine: +84 936.049.679 | Email: info@lkvsolutions.com

Online sales

Nhận thức đúng về kinh doanh online

Doanh nghiệp cần đẩy mạnh marketing onlineMặc dù thị trường kinh doanh online rất màu mỡ nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa thực sự chú tâm và khai thác một cách bài bản. Đa phần các chủ doanh nghiệp chưa có cái nhìn đúng về lĩnh vực này

Subcategories

Customer Care & Consulting

 • Phạm Trường Giang - LKV Solution

  Mr. Giang

  Phone: +84 936.049.679

  info@lkvsolutions.com

 • Nguyen Van Su - LKV Soluttions

  Mr. John

  Phone: +84 985 850 122

  sunguyen@lkvsolutions.com

 • Ms: Thao 

  Phone: +84 936 049 679

  info@lkvsolutions.com

 • Mr. Ngan

  Phone: +84 936 049 679

  info@lkvsolutions.com

 • Trần Viết Thanh - LKV Solution

  Mr. Thanh

  Phone: +84 937 436 444

  thanhtv@lkvsolutions.com