Address: 69 Bach Dang Street, Ward 2,Tan Binh District, HCMC | Holine: +84 936.049.679 | Email: info@lkvsolutions.com

Multi-level solutions

Multi-level software

Let’s learn about following business types:

Traditional business

You sell your products and services via relations such as relatives, friends, associations and so on to promote your products. 

Digital marketing

This is a modern new business type, applies technology for searching customers. The advantages of this business are to save labour cost, maximize Internet power to promote products and brand name. If this type is applied, business regions and time are not the problems for businessmen.

Multi-level business

- You sell products via relations such as relatives, friends, associations to promote your products but under certain multi-level system of the company, you can get Commission for your sales.

- Besides doing business traditionally, you can apply technology in business to expand you business network.

Why do Viet Nam people seem unfriendly to ML business? 

- In foreign countries, ML business is strongly developed such as Amway, Vision and so on which have a lot of contributors. So their products and business model are good? In my opinions, their business model and products are very good in deed. Because their products must be really good, a lot of contributors sell their products. Most of the contributors are knowledgeable and highly educated people. 

- So why Viet Nam people look unfriendly to ML business? There is a saying “ There’s no fire without smoke” or “One scabby sheep is enough to spoil the whole flock”. It is because of disguised and deceptive ML business types that lose Vietnamese people’s belief on this field.

Phần mềm đa cấp mang lại giá trị tốt đẹp cho người kinh doanh

ML Business have a lot of outstanding advantages

Điểm tốt của kinh doanh đa cấp

- Bạn không làm việc một mình vì theo sau bạn là sự cố gắng của cá một đội nhóm. Bạn chỉ thành công khi đội nhóm của bạn kinh doanh thành công

- Thành quả lớn lao vì thành tích bạn được là do một đội cùng hoạt động kinh doanh, số lượng thành viên trong đội của bạn là không giới hạn

- Tạo thu nhập thụ động. Bạn tưởng tượng nếu bạn làm việc tại một công ty nào đó, mức lượng 15 triệu / tháng. Nhưng nếu bạn nghỉ việc thì sao? Bạn không còn thu nhập nữa còn kinh doanh đa cấp hoàn toàn ngược lại

- Gầy dựng tài sản và sự nghiệp cho chính bản thân bạn. Khi bạn xây dựng nhóm kinh doanh đủ tốt, việc bạn đi du lịch, ốm đau, bệnh tật không còn quá quan trọng vì ngay trong lúc bạn nghỉ bạn vẫn có thu nhập từ những cộng sự đang đồng hành cùng bạn. Đây là điểm tuyệt với mà các hình thức kinh doanh khác không có được

Phần mềm đa cấp giúp xây dựng hệ thống và tạo ra thu nhập thụ động

Relationship marketing has many advantages

LKV Solutions offer ML software solutions as follows:

 • Design ML website
 • ML all floors sample software
 • ML Cycle Matrix Sample 
 • ML Combined samples
 • ML sun sample
 • ML Force Matrix sample
 • ML stairstep sample software
 • ML Binary sample
 • ML software is a good solution for doing business for human beings’ good value.

Phần mềm đa cấp là một giải pháp tốt để kinh doanh hướng đến các giá trị tốt đẹp cho con người

Multi-level software is a good solution for the business user to the nice value for humans

A businessman used to say that “Nothing is absolute”. It is really true. Only when real value to customers you give, your business purposes become valuable. LKV Solutions believe that ML software is a good solution for doing business for human beings’ good value.

Multi-level business

- Bạn bán hàng thông qua các mối quan hệ xung quanh như người thân, bạn bè, tham gia vào các chuỗi kết nối để quảng bá sản phẩm và bán hàng nhưng thông qua các mô hình hệ thống đa cấp nhất định mà công ty áp dụng, bạn được trả hoa hồng theo quy định hoa hồng mà công ty chi trả.

- You sell products via relations such as relatives, friends, associations to promote your products but under certain multi-level system of the company, you can get Commission for your sales.

- Besides doing business traditionally, you can apply technology in business to expand you business network. 

LKV Solutions

Customer Care & Consulting

 • Phạm Trường Giang - LKV Solution

  Mr. Giang

  Phone: +84 936.049.679

  info@lkvsolutions.com

 • Nguyen Van Su - LKV Soluttions

  Mr. John

  Phone: +84 985 850 122

  sunguyen@lkvsolutions.com

 • Ms: Thao 

  Phone: +84 936 049 679

  info@lkvsolutions.com

 • Mr. Ngan

  Phone: +84 936 049 679

  info@lkvsolutions.com

 • Trần Viết Thanh - LKV Solution

  Mr. Thanh

  Phone: +84 937 436 444

  thanhtv@lkvsolutions.com